Văn hóa

Sách ảnh 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhà xuất bản Thông tấn thuộc Thông tấn xã Việt Nam vừa ấn hành cuốn sách ảnh 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020.

Nhà xuất bản Thông tấn thuộc Thông tấn xã Việt Nam vừa ấn hành cuốn sách ảnh 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020.

Sách ảnh 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam
Sách ảnh 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuốn sách giới thiệu hơn 600 bức ảnh tư liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Trung tâm lưu trữ quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Phòng Ảnh tư liệu Thông tấn xã Việt Nam… Nội dung của cuốn sách khắc họa từng giai đoạn của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) cho đến ngày nay. Tôn vinh Đảng ta với vai trò lãnh đạo, đưa đất nước vượt qua bao biến cố, thăng trầm, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Qua đó, một lần nữa khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong, là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng, cùng dân tộc Việt Nam làm nên những thành tích vẻ vang; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu bền bỉ của Đảng trong suốt chặng đường gần một thế kỷ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Sách dày hơn 400 trang, song ngữ Việt - Anh, được phát hành rộng rãi đến bạn đọc trên toàn quốc từ ngày 10-1.               

My Ny

Đồng Nai

© 2021 FAP
  34,046       1/168