Kinh tế

Điều chỉnh hồ sơ mời thầu mới các dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Do có sự thay đổi trong chính sách quản lý chi phí đầu tư xây dựng nên hồ sơ mời thầu các dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, nơi thực hiện tái định cư cho các hộ dân vùng dự án Cảng hàng không quốc tế (Sân bay) Long Thành phải điều chỉnh.

TIN LIÊN QUAN

phải được đẩy nhanh tiến độ để phục vụ học sinh khi người dân vùng dự án chuyển đến sinh sống. Ảnh: P.Tùng
Việc xây dựng các công trình trường học tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành) phải được đẩy nhanh tiến độ để phục vụ học sinh khi người dân vùng dự án chuyển đến sinh sống. Ảnh: P.Tùng

* Điều chỉnh chi phí các dự án sau khi dự án đầu tư được phê duyệt

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các dự án thành phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đến nay đã được UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.

Cụ thể, các dự án xây dựng tuyến thoát nước ngoài ranh khu tái định cư từ trạm xử lý nước thải nằm dọc lô cao su ra suối Ông Quế; các công trình đường giao thông, thoát nước, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, viễn thông của các tuyến đường D1, D18, N23, N39 đã được UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng theo các Quyết định 3981/QĐ-UBND ngày 6-12-2019 và 4103/QĐ-UBND ngày 13-12-2019.

Tháng 11-2019, UBND tỉnh cũng đã chấp thuận phân chia các gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sau đó đã tổng hợp và hình thành giá gói thầu theo các giá trị từng loại công trình đã được phê duyệt.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, các cơ quan chức năng phải đẩy nhanh xây dựng các công trình cấp nước, cấp điện để phục vụ các nhà thầu thi công các công trình tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Theo các quyết định đã được phê duyệt thì giá trị dự toán xây dựng công trình đang được tính toán phân bổ theo loại công trình, chưa hình thành giá gói thầu. Đồng thời, các giá trị tư vấn giai đoạn thi công xây lắp như: chi phí tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đã thực hiện theo hợp đồng, chi phí giám sát, chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu... được tính toán là tạm tính trên cơ sở hệ số được lấy trong hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt tại hai quyết định của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, các hợp đồng của các dự án khảo sát phục vụ thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở và thực hiện thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở đươc đơn vị ký kết sớm nhất vào ngày 8-10-2019. Như vậy, các hợp đồng này được xây dựng dựa trên cơ sở các quy định của Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 1-10-2019). Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc tổ chức đấu thầu, chọn nhà thầu đối với các dự án này vẫn chưa thể thực hiện do chưa hoàn thiện các thủ tục.

Trong khi đó, vào ngày 26-12-2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực vào ngày 15-2-2020). Do đó, các chi phí triển khai các dự án sau khi dự án đầu tư được phê duyệt cần phải điều chỉnh lại theo Thông tư 09 đối với hai quyết định do UBND tỉnh ký phê duyệt.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Thông tư 09 có quy định, dự án đầu tư xây dựng đã triển khai là dự án đã có quyết định đầu tư và đã triển khai các công việc sau khi dự án được phê duyệt như: đã thực hiện khảo sát phục vụ thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, đã lựa chọn nhà thầu thực hiện thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở. Tuy nhiên, đến nay, các dự án này vẫn chưa đấu thầu nên chưa lựa chọn được nhà thầu. Do đó, các dự án sau khi dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn được UBND tỉnh phê duyệt thuộc nhóm dự án chuyển tiếp và phải thực hiện điều chỉnh chi phí theo Thông tư 09. “Các dự án đầu tư xây dựng khi điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán xây dựng được thực hiện trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, tiến độ và tiết kiệm chi phí của dự án” - ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay.

* Thực hiện song song việc điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ mời thầu

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngoài việc điều chỉnh chi phí triển khai các dự án sau khi dự án đầu tư được phê duyệt theo Thông tư 09, các nội dung còn lại theo hai quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt đơn vị kiến nghị vẫn giữ nguyên.

Theo đó, thống nhất tính giá trị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo hồ sơ đã được duyệt đối với từng loại công trình như: giao thông, cấp nước, thoát nước... Thống nhất tính giá trị gói thầu thi công, giá trị gói thầu tư vấn giám sát, chi phí để tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp và các chi phí liên quan giai đoạn sau khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.

“Trên cơ sở dự toán các loại công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ tổng hợp giá trị từng gói thầu xây lắp để hình thành giá gói thầu và trình UBND tỉnh phê duyệt” - ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho rằng, hiện có sự “lấn cấn” giữa các quy định của Nghị định 68 và Thông tư 09. Do đó, UBND tỉnh thống nhất để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện điều chỉnh, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định tại Thông tư 09 để đảm bảo đồng bộ và thống nhất về mặt pháp lý. Trên cơ sở chi phí được điều chỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh hoàn thành hồ sơ mời thầu đối với các dự án trên. “Đến ngày 15-2 tới, phải hoàn thiện hồ sơ mời thầu các dự án để thực hiện đấu thầu” - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ các gói thầu hạ tầng kỹ thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cũng đề nghị phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, nhất là lĩnh vực giáo dục tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. “Không thể để tình trạng khi người dân chuyển đến sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn nhưng con em họ lại phải đi ngược vào xã Bình Sơn để học” - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh.

Lê Văn

Đồng Nai

© 2021 FAP
  1,100,255       1/407