Kinh tế

Bưu điện Đồng Nai góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính

(ĐN)- Đến dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 của Bưu điện tỉnh ngày 8-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Bưu điện tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có đảm bảo thông tin liên lạc

, tiếp tục làm tốt dịch vụ hành chính công để góp phần cùng tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính. Cùng với đó là đầu tư mở rộng mạng lưới dịch vụ bưu chính - chuyển phát, tài chính bưu điện, phát triển thị trường dịch vụ chuyển phát trên địa bàn tỉnh; không ngừng đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân viên, người lao động nhằm tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng để  đáp ứng yêu cầu công tác tiếp nhận, trả hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân...

Năm 2019, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh là 596 tỷ đồng (tăng 19% so với năm 2018), trong đó, lợi nhuận đạt trên 8,6 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 16,8 tỷ đồng. Bưu điện tỉnh đã đẩy mạnh triển khai cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Văn phòng một cửa của UBND thành phố, huyện, bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã và tại địa chỉ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân… Năm 2020, Bưu điện tỉnh đặt mục tiêu doanh thu trên 600 tỷ đồng; chất lượng chuyển phát đúng thời gian quy định đạt trên 81%...

Dịp này, 3 bưu điện tuyến huyện là: Vĩnh Cửu, Tân Phú và Cẩm Mỹ được Tổng công ty bưu điện Việt Nam khen thưởng tập thể lao động xuất sắc.

Võ Tuyên

Đồng Nai

© 2021 FAP
  1,242,620       1/272