Xã hội

Tăng cường tuyên truyền, xây dựng xã hội học tập

(ĐN)- Ngày 10-1, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (2016-2021), tổng kết hoạt động năm 2019.

Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Nguyễn Trùng Phương (bìa phải) trao giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích cao trong năm 2019.
Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Nguyễn Trùng Phương (bìa phải) trao giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích cao trong năm 2019.

Hiện toàn tỉnh có 12 HKH cấp huyện, 193 HKH cơ sở với gần 480 ngàn hội viên. Năm 2019, hoạt động xây dựng Quỹ Khuyến học đạt kết quả cao với hơn 185 tỷ đồng (tăng hơn 10% so với năm trước) và đã chi cho hoạt động khuyến học, khuyến tài gần 166 tỷ đồng; phong trào nuôi heo đất khuyến học đã thu được số tiền hơn 35,5 tỷ đồng.

Năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 49-KL/TW ngày 10-5-2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong đó, HKH được giao nhiệm vụ phụ trách chính trong xây dựng xã hội học tập. Do đó, năm 2020, các HKH sẽ tăng cường tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận 49. Đồng thời, HKH các cấp có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch triển khai Kết luận 49 và các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xây dựng xã hội học tập.

Dịp này, HKH tỉnh đã khen thưởng cho các đơn vị HKH đạt thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019.

H.Yến

Đồng Nai

© 2021 FAP
  64,415,035       1/21