Sức khỏe

Phí đóng bảo hiểm y tế tính như thế nào?

Lương cơ sở từ ngày 1/7 là 1,49 triệu đồng một tháng, mức đóng bảo hiểm y tế bằng 4,5% lương cơ sở, cao nhất 804.600 đồng một năm.

Tạ Lư

VNExpress

infographic, design, news


© 2021 FAP
  203,865       1/272